Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
VIII spotkanie metodyczno-integracyjne lubuskich nauczycieli bibliotekarzy - Bibliotekarz Lubuski

VIII spotkanie metodyczno-integracyjne lubuskich nauczycieli bibliotekarzy

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez MEN Rokiem Odkrywania Talentów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, włączając się w tę inicjatywę, 11.05.2011 r. zorganizowała po raz ósmy spotkanie metodyczno-integracyjne dla lubuskich nauczycieli bibliotekarzy.

Marzena_Szafiska-ChadaaMarzena Szafińska-Chadała, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, powitała zebranych gości i prelegentów. Następnie przedstawiła organizatorki spotkania: Annę Woźnicką oraz Kamillę Siniakowicz. Wśród licznie przybyłych obecni byli: dr Andrzej Buck, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Halina Łopuch, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, Barbara Tymszan, kierownik Biblioteki Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Krystyna Krzywak, kierownik Działu Informacji i Doradztwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Barbara Dobryniewska, metodyk z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
Urszula_GembaraJako pierwsza głos zabrała dr Urszula Gembara z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze z wykładem Wspieranie rozwoju talentów u dzieci i młodzieży.

Następnie wicedyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" w Zielonej Górze, mgr Dorota Polaczek, przedstawiła działalność i ofertę edukacyjną swojej placówki skierowaną do dzieci i młodzieży.
Prowadząca spotkanie Dorota_PolaczekKamilla Siniakowicz przedstawiła program uroczystości, organizowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w Polsce. Zaprosiła uczestników na przerwę kawową, podczas której zachęcała do zwiedzania wystawy Talenty dzieci i młodzieży przygotowanej przez MCKiE „Dom Harcerza" w Zielonej Górze.

Uczestnicy spotkania, a ściślej szkolni nauczyciele bibliotekarze mogli wypełnić ankietę dotyczącą czytelnictwa uczniów przygotowaną przez Marię Garbowską z PBW w Zielonej Górze. Uzupełnieniem wykładu było zestawienie bibliograficzne Uczeń zdolny, przygotowane przez Annę Woźnicką i Joannę Trznadel z PBW.
Zestawienie wraz z materiałami reklamującymi ofertę edukacyjną PBW, działalność MCKiE „Dom Harcerza" w Zielonej Górze oraz Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej w Zielonej Górze otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Anna Woźnicka