Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w PBW - Bibliotekarz Lubuski

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w PBW

zdj._011W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, 8.02.2012 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zorganizowała spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!". Pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy oraz młodzież wysłuchali wykładów, obejrzeli okolicznościową wystawę, otrzymali zestawienie bibliograficzne oraz materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, przekazane przez Fundację Dzieci Niczyje.

Uczestnikom spotkania został przybliżony temat portali społecznościowych oraz problematyka korzyści i zagrożeń wynikających z ich użytkowania.

Dyrektor Marzena Szafińska-Chadała powitała gości: Romualda Krenia – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, Remigiusza Majewskiego – Dyrektora Delegatury Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Barbarę Tymszan i Małgorzatę Czapską z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz prelegentów, dr Jarosława Wagnera z Uniwersytetu Zielonogórskiego i aspiranta Marka Maruchę z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dyrektor wyraziła radość z uczestnictwa w spotkaniu słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Następnie Kamila Siniakowicz powitała zebranych, którzy skorzystali z zaproszenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz przedstawiła program spotkania.

Dr Jarosław Wagner z Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego przybliżył tematykę portali społecznościowych. Omówił rodzaje i budowę serwisów społecznościowych, wskazał na psychologiczne i społeczne skutki uzależnienia od Internetu. Podkreślił rolę rozmowy rodziców, dziadków z młodymi internautami o bezpiecznym i rozważnym poruszaniu się w sieci.

Prawne aspekty bezpiecznego internetu przedstawił aspirant Marek Marucha z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Wskazał, że użytkownicy portali społecznościowych, zamieszczając wiele informacji osobistych, mogą przyczynić się do naruszenia prywatności oraz utraty dóbr materialnych. Poinformował, że w postępowaniach operacyjnych Policji, serwisy społecznościowe mogą stanowić dodatkowe źródło informacji.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców, co potwierdziła dyskusja i wymiana doświadczeń oraz indywidualne pytania uczestników spotkania.

Kończąc spotkanie, dyr. Marzena Szafińska-Chadała, podziękowała zebranym za udział i zaprosiła na słodki poczęstunek.

Anna Woźnicka, Renata Zubowicz
PBW im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

   

{gallery}2011/PBW/spotkanie{/gallery}