Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Konkurs krasomówczy - Bibliotekarz Lubuski

Konkurs krasomówczy

K O N K U R S K R A S O M Ó W C Z Y

 bibliowieciOrganizator: Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.
Adresat konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu Gminy Żary. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I –uczniowie klas I –VIII szkół podstawowych,
Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli

 

Charakter konkursu:
Konkurs polega na kreatywnym opowiedzeniu jednej, dowolnie wybranej legendy lub baśni. Podczas prezentacji uczestnicy nie mogą posługiwać się bezpośrednio materiałem literackim (czytać z książki). Dopuszcza się przygotowanie i wykorzystanie kostiumów oraz rekwizytów.

Cele konkursu:
Zapoznanie z legendami, podaniami i baśniami.
Kształtowanie umiejętności płynnego wysławiania się.
Kształtowanie umiejętności kreowania postaci.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:
1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje osoba zainteresowana lub jej opiekun. Zgłoszenia należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik cz. A do niniejszego regulaminu do 2 grudnia 2019
2. Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie organizatora lub przesłać zeskanowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia
e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celu promocji wydarzenia na wszystkich polach eksploatacji. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych i upublicznianie wizerunku uczestnika według załącznika cz. B.
4. Uczestnik ma za zadanie zaprezentować zgłoszony utwór w czasie nie dłuższym niż 10 minut.
5. Oceny występu dokona Komisja Konkursowa, a wręczenie nagród nastąpi podczas Gali konkursu dnia
5 grudnia 2019r. o godz. 17.00 w bibliotece filia w Złotniku.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne.
Kryteria oceny:
Komisja kursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
a. dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz jego dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),
b. dobra znajomość wybranego utworu,
c. interpretacja (wkład własny w wykonanie utworu),
d. kultura słowa,
e. dykcja,
f. modulacja głosu,
g. postawa tj. mimika, gesty,
h. ogólny wyraz artystyczny.
Należy pamiętać, aby strój lub rekwizyt nie stał się ważniejszy od samej formy i treści opowiadania.

Nagrody:
Najlepsi tj. zdobywcy I miejsca otrzymają tytuł „Bajarza Roku 2019” oraz nagrody rzeczowe.

Załączniki  

Jadwiga Bogna Bakalarska
dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z/s w Bieniowie