Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Dobre praktyki WiMBP im. C. Norwida - Bibliotekarz Lubuski

Dobre praktyki WiMBP im. C. Norwida

IMG 2231W dniu 16.10 br. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbyła się Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy pn. „Zaciekawić młodzież książką”. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze im. Cypriana Norwida, ustawicznie wdraża działania w zakresie krzewienia innowacyjnych form promocji nowych idei bibliotecznych, które może zaprezentować jako tzw. dobre praktyki.

Z tego powodu zaproszono przedstawiciela Działu Badań Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze do wygłoszenia prelekcji pt. „ Innowacyjna działalność biblioteki, jako forma promocji czytelnictwa wśród młodzieży”. Prezentacja innowacyjnej działalności WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wśród przedstawicieli bibliotek z innych województw jest okazją do wymiany cennych doświadczeń w tematyce krzewienia czytelnictwa wśród młodzieży oraz wypracowania owocnej współpracy. Na Konferencji obecni byli: Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Redaktor naczelna Wydawnictwa „Literatura”, Dyrektorzy Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Publicznej w Koninie oraz nauczyciele bibliotekarze.


Agnieszka Sobiak